Achtergrond

Het idee om Ecotest te ontwikkelen is voortgekomen uit een CO2-studie die door FFact Management Consultants en ARN Advisory is uitgevoerd voor de recyclingketen van autowrakken. Dit om inzicht in de keten te verwerven en een nog betere discussiepartner te zijn voor overheden en belanghebbenden.

Het bleek dat optimalisatie op alleen CO2-besparing niet afdoende is. ARN heeft immers naast vermeden emissies te maken met door wetgeving opgelegde recyclingpercentages en door fabrikanten en stakeholders gelimiteerde kosten. Hoe kan een organisatie dan “alle ballen in de lucht houden”? Het antwoord is uiteindelijk Ecotest geworden.

Al snel werd duidelijk dat meer partijen belangstelling hadden voor deze tool. FFact Management Consultants en ARN Advisory passen Ecotest inmiddels toe bij eigen klanten.

De afgelopen jaren is te zien dat producerende en dienstverlenende organisaties steeds meer in aanraking komen met duurzaam ondernemen. Ondanks alle CO2-tools, ladders en keurmerken zijn er nog weinig methoden die de impact van de keten echt kunnen kwantificeren en vervolgens wegen. Vraag is hoe een bedrijf in haar productketen (van delving van grondstoffen tot productie, gebruik en afdanking) de milieu-impact kan verbeteren en een topprestatie kan leveren. Dit kan met de Ecotest.

Reacties zijn gesloten.