Ecotest geeft duurzaamheidsprestatie SAVER extra impuls

SAVER voert het afvalbeheer uit voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Het werkgebied van Saver omvat ongeveer 85.000 aansluitingen, in het gebied wonen ongeveer 195.000 mensen. In 2011 werd 132.000 ton afval van huishoudens ingezameld.

SAVER heeft een Ecotest laten uitvoeren voor de inzameling en recycling van 6 huishoudelijk afvalfracties: GFT, oudpapier en -karton, glas, textiel, plastic verpakkingsafval en restafval. Hiermee zet SAVER een belangrijke stap richting de verdere verduurzaming van haar afvalbeheer.

Lees meer op de praktijkpagina Saver

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Ecotest geeft duurzaamheidsprestatie SAVER extra impuls

ARN blijft Ecotest gebruiken bij toekomstige beslissingen

ARN Holding, de Holding maatschappij van Auto Recycling Nederland, blijft Ecotest gebruiken bij het nemen van beslissingen op strategisch en operationeel gebied. Arie de Jong, CEO van ARN Holding is enthousiast over de mogelijkheden die de tool biedt om ecologische en economische indicatoren te verbinden met vraagstukken rondom grondstofbehoud. Ecotest is bij ARN uitgevoerd in 2010-2011 en heeft de volledige operationele keten in beeld gebracht. Daarnaast is de tool gebruikt voor het bepalen van optimaal grondstofhergebruik van vezelmateriaal uit ARN’s post-shredder fabriek in Tiel. Deze fabriek is speciaal ingericht voor het verwerken en hergebruiken van waardevolle materialen die achterblijven in shredder afval. Door het gerecyclede vezelmateriaal optimaal in te zetten in nieuwe producten kan grote winst behaald worden op ecologisch én economisch vlak. Doordat Ecotest de verschillende opties in een dashboard inzichtelijk maakt, is het mogelijk ze tegen elkaar af te wegen.

Lees meer op de praktijkpagina ARN Auto Recycling

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor ARN blijft Ecotest gebruiken bij toekomstige beslissingen

Onderzoek hoe Ecotest bedrijven kan helpen om hoger op de prestatieladder te komen

Met verschillende marktpartijen wordt momenteel onderzocht hoe Ecotest bedrijven kan helpen om hogerop te komen op populaire prestatieladders als de CO2 Prestatieladder en de MVO Prestatieladder. Vooral voor de hogere niveaus van de prestatieladders is het belangrijk om te beschikken over een zeer goed kwantitatief inzicht in de eigen waardeketen, zodat concrete verbeteringen en CO2-besparingen kunnen worden geïdentificeerd en doorgevoerd. De partijen waarmee wordt gesproken bevinden zich in de dienstensector en aanleg van infrastructuur. Dit geeft aan dat Ecotest overal in de levenscyclus van waarde kan zijn. De resultaten van het onderzoek worden de komende tijd bekend gemaakt.

Lees meer op de praktijkpagina ARN Auto Recycling

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Onderzoek hoe Ecotest bedrijven kan helpen om hoger op de prestatieladder te komen